De Straten van Delft        

Mekelweg

Mekelweg

TU-Campus

1955

Johannes Antonius Alphonus Mekel (Bedum, Gr. 1891-verm. Berlijn 1942) was vanaf 1929 hoogleraar in de historische geologie en paleontologie aan de Technische Hogeschool te Delft. Spoedig na de Duitse bezetting nam hij het initiatief tot de oprichting van een inlichtingen- en spionage-organisatie, de zgn. Groep Mekel. Op 4 juli 1941 werd hij gearresteerd en na zijn terdoodveroordeling op 2 mei 1942 gefusilleerd.

© Website en Foto: René & Peter van der Krogt Foto gemaakt op: 13 mei 2015