De Straten van Delft        

Van der Madestraat

Van der Madestraat

Heilige Land

1914

Bartholomeus van der Made wordt beschouwd als de stichter van de Oude Kerk te Delft omstreeks 1240. Ter ere van hem zou de eerste patroonheilige van die kerk Sint Bartholomeus zijn geweest. Over Bartholomeus van der Made zelf is weinig bekend. In 1268 werd hij 'patronus et fundator' (patroon en stichter) van de Oude Kerk genoemd, maar omdat de oudst gevonden funderingen van deze kerk van omstreeks 1200 dateren wordt er thans aan getwijfeld of hij de werkelijke grondlegger is geweest. Het stamhuis van de familie Van der Made was gelegen ten westen van Delft.

© Website en Foto: René & Peter van der Krogt Foto gemaakt op: 17 mei 2015