De Straten van Delft        

Mackaystraat

Mackaystraat

Ministersbuurt

1940

Æneas baron Mackay (Nijmegen 1838-Den Haag 1909) was minister van Binnenlandse Zaken in het door hem geformeerde kabinet (1888-1891). Hij bracht een belangrijke herziening van de Wet op het lager onderwijs tot stand (rijkssubsidie aan bijzondere scholen).

© Website en Foto: René & Peter van der Krogt Foto gemaakt op: 10 mei 2015