De Straten van Delft        

Lorentzweg

Lorentzweg

TU-Campus

1955

Hendrik Antoon Lorentz (Arnhem 1853-Haarlem 1928) was een natuurkundige met wereldfaam. Grondlegger van de electronentheorie en wegbereider voor de atoom- en relativiteitstheorie. In 1902 ontving hij samen met P. Zeeman de Nobelprijs voor natuurkunde. Door de herinrichting van de Mekelweg en de naastliggende parkeerterreinen is de Lorentzweg niet meer herkenbaar als straat.

© Website en Foto: René & Peter van der Krogt Foto gemaakt op: 13 mei 2015