De Straten van Delft        

Laan van Overvest

Laan van Overvest

Ministersbuurt

17de eeuw

Laurens Dammasz. van Overvest (overl. kort na 1426) was sedert 1389 klerk van de grafelijke kanselarij, van 1407 tot 1409 rentmeester van Graaf Willem VI van Holland en daarna diens secretaris. Zijn nakomelingen bekleedden in de 16de en 17de eeuw diverse ambten in Delft en omgeving, en voerden het verkregen wapen. Laurens is waarschijnlijk de stichter van het huis Het Hof van Overvest dat aan de zuidzijde van de Laan van Overvest gelegen was. De naam van dit hof houdt mogelijk verband met de ligging ervan over de vest van de stad.

© Website en Foto: René & Peter van der Krogt Foto gemaakt op: 18 april 2015