De Straten van Delft      

Laan van Groenewegen
1 / 2
Datum foto: 22 mei 2015
2 / 2
Datum foto: 22 mei 2015

Laan van Groenewegen

Hoornse Hof

1957

Henricus Petrus (Hein) Groenewegen (Naaldwijk 1869-Den Hoorn 1939), in 1897 gehuwd met Magdalena Johanna Maria van Paassen (Hof van Delft 1874-Delft 1950), was een welgesteld landbouwer en een voor zijn tijd vooruitstrevend en sociaal voelend man. In het begin van de twintigste eeuw kocht hij van zijn schoonvader Willem van Paassen ongeveer 20 ha weiland tussen de Dijkshoornseweg en de toenmalige gemeentegrens met Delft (thans het Voordijkshoornsepad). Het echtpaar liet aan de Dijkshoornseweg een huis bouwen, huize Groenoord (thans nr. 152).

© Website en Foto's: René & Peter van der Krogt