De Straten van Delft        

Laan der Verenigde Naties

Laan der Verenigde Naties

Afrikabuurt

1994

De Verenigde Naties is een vereniging van onafhankelijke landen, die als doel heeft de internationale vrede en veiligheid te bewaren en samen te werken om de politieke, economische en sociale omstandigheden te scheppen waarin die veiligheid bereikt kan worden. De organisatie is opgericht in 1945, het hoofdkwartier ervan is gevestigd in New York.

© Website en Foto: René & Peter van der Krogt Foto gemaakt op: 10 juni 2015