De Straten van Delft        

Kwekerijstraat

Kwekerijstraat

Olofsbuurt

1942

Deze naam hangt samen met de Warmoezierstraat, waarvan ze een zijstraat is. De straat is omstreeks 1900 gebouwd en heette Wihelminastraat. Tijdens de Duitse bezetting moesten alle straten die naar een levend lid van het koninklijk huis genoemd waren, een andere naam krijgen. De straat is toen Kwekerijstraat genoemd. Na de oorlog heeft men deze naamswijziging niet ongedaan gemaakt, maar is Wilhelmina vernoemd met het park dat tot die tijd Westplantsoen heette. De nieuwe naam daarvan werd Wilhelminapark. Later kwam er een Wilhelminalaan.

© Website en Foto: René & Peter van der Krogt Foto gemaakt op: 1 juni 2015