De Straten van Delft        

Kreekrugpad

Kreekrugpad

Dierenbuurt

1977

Het Kreekrugpad volgt ongeveer het verloop van een kreekrug. Kreekruggen zijn langwerpige en kronkelige ruggen in een veenpolder, die onstaan omdat in de bedding van oude kreken zand en slib is afgezet. Door het inklinken van het veen komen die oude kreekbeddingen hoger dan het omringende veen te liggen en vormen zo een rug in het landschap.

© Website en Foto: René & Peter van der Krogt Foto gemaakt op: 16 juni 2015