De Straten van Delft        

Kopkas

Kopkas

Den Hoorn

2009

De straatnamen in deze omgeving zijn ontleend aan de glastuinbouw. De kopkas is een verhoogde halve kas met luchtramen, gebouwd tegen een muur.

© Website en Foto: René & Peter van der Krogt Foto gemaakt op: 22 april 2015