De Straten van Delft        

Koornmarkt
1 / 3
Datum foto: 27 mei 2015
2 / 3
Datum foto: 5 juni 2015
3 / 3
Datum foto: 5 juni 2015

Koornmarkt

Binnenstad

16de eeuw

De gracht van de Koornmarkt is een deel van de Nieuwe Delft. Evenals de andere delen van deze gracht werd de Koornmarkt tot de 17de eeuw ook Voorstraet en Voordelft genoemd. In 1532 heette de gracht 'Voerstraet Corenmart'; na 1600 bleef alleen Koornmarkt over. Reinier Boitet schreef in 1729 dat het 'op de Koorenmarkt over het oude gasthuis van allerlei kooplieden krioelden, dewyl de koorenschuiten doen (= toen) daar ook te vinden waren, want alle brouwers, kooren-koopers, koorenmouters, makelaars, en al wie in granen handelden, plegen hier in zo grooten getal driemaal per week te vergaderen'.

© Website en Foto's: René & Peter van der Krogt