De Straten van Delft        

Koningsveld

Koningsveld

Koningsveldbuurt

1999

Ten zuiden van de Delftse binnenstad stond in de middeleeuwen het klooster Koningsveld, waar adellijke vrouwen een vroom leven leidden. Het klooster werd in 1252 gesticht door jonkvrouwe Ricardis, tante van de toenmalige graaf van Holland (en Rooms-Koning) Willem II. Koningsveld heeft bestaan tot 1572. In dat jaar sloot Delft zich aan bij de Opstand tegen Spanje onder leiding van Willem van Oranje. De kloosters werden opgeheven. Koningsveld werd gesloopt, omdat men bang was dat de Spanjaarden zich erin zouden verschansen en van daaruit Delft zouden belegeren.

© Website en Foto: René & Peter van der Krogt Foto gemaakt op: 7 juni 2015