De Straten van Delft        

Koekoekshof

Koekoekshof

Vogelbuurt

1978

De koekoek is een vogel uit de orde der koekoekachtigen. Koekoeken zijn broedparasieten, dat wil zeggen dat het wijfje haar eieren in de nesten van andere vogels legt. Het jong wipt vrijwel onmiddellijk nadat het uitgekomen is, de andere eieren over de nestrand.

© Website en Foto: René & Peter van der Krogt Foto gemaakt op: 8 juni 2015