De Straten van Delft        

Kloosterkade

Kloosterkade

Wippolder-Zuid

1921

Kade aan de noordzijde van de voormalige Kloosterwatering. Deze watering is in de 13de eeuw gegraven in het kader van een nieuw systeem van afwatering rondom de stad Delft. Het liep van het klooster Koningsveld - waaraan het zijn naam ontleend - aan de Schie tot aan de Pijnackerse Vaart bij de Pauwmolen. Een restant van de Kloosterwatering loopt nog langs de Jaffalaan.

© Website en Foto: René & Peter van der Krogt Foto gemaakt op: 2 mei 2015