De Straten van Delft        

Klooster

Klooster

Binnenstad

19de eeuw

Op het terrein van het Sint-Agnesklooster, dat in 1573 opgeheven werd, is een drietal straten aangelegd. Het meest westelijk straatje is in 1613-14 aangelegd en heette toen Nieuwgebouwde Steeg. De drie straten gezamenlijk werden tot in het begin van de 19de eeuw met de naam Het Klooster aangeduid. Vanaf die eeuw geldt deze naam alleen voor het oostelijke straatje en zijn de beide andere straten Vijverstraat en Spieringstraat genoemd.

© Website en Foto: René & Peter van der Krogt Foto gemaakt op: 11 mei 2015