De Straten van Delft        

Kiekendiefhof

Kiekendiefhof

Vogelbuurt

1980

Kiekendieven zijn roofvogels uit het geslacht Circus, en behoren tot de familie der havikachtigen. Het zijn vrij grote roofvogels, die jagen op prooien die zich op de grond ophouden: amfibieën, reptielen, jonge vogels en kleine zoogdieren. De bruine kiekendief is in Nederland een vrij algemene broedvogel in moerassen en rietvelden.

© Website en Foto: René & Peter van der Krogt Foto gemaakt op: 15 mei 2015