De Straten van Delft        

Kerstanjepad

Kerstanjepad

Kuyperwijk

1980

Pad langs de Kerstanjewetering, van oudsher de noordwestelijke begrenzing van de Hof van Delft. Deze watering werd al in de 14de eeuw als de Castanghe vermeld. De verklaring zou kunnen zijn dat de watering zich kenmerkte door kastanjebomen aan de oever. Het is echter niet zeker of de kastanje en de paardekastanje in de Middeleeuwen al even veelvuldig voorkwam als tegenwoordig. Beide boomsoorten zijn hier niet inheems. Het verlengde van dit pad heet Kastanjewetering (zie aldaar).

© Website en Foto: René & Peter van der Krogt Foto gemaakt op: 22 mei 2015