De Straten van Delft        

Kerkstraat

Kerkstraat

Binnenstad

17de eeuw

Straat aan de noordzijde van de Nieuwe Kerk. Vanouds was de straat een deel van de Markt. Pas in de 17de eeuw kwam de naam Kerkstraat in gebruik. Omdat er toen geen Oude Kerkstraat bestond - die kreeg die naam pas in de 19de eeuw - werd de toevoeging Nieuwe overbodig geacht. Thans hoort men soms wel spreken over de Nieuwe Kerkstraat. Kerkstraat is de meest algemene straatnaam in Nederland; de naam komt in 516 plaatsen voor.

© Website en Foto: René & Peter van der Krogt Foto gemaakt op: 27 mei 2015