De Straten van Delft        

Kanaalpad

Kanaalpad

TU-Noord

1980

Pad aan de oostzijde van de Sint-Sebastiaansbrug, aangelegd voor het fietsverkeer naar de Kanaalweg (vergelijk Mijnbouwpad).

© Website en Foto: René & Peter van der Krogt Foto gemaakt op: 7 juni 2015