De Straten van Delft        

Jesseplaats

Jesseplaats

Binnenstad

1984

Jesse (Isaï) was de vader van David. De middeleeuwer zag Jezus als de zoon van Jesse en zijn moeder het twijgje, waaraan de vrucht ontlook. In de Oude Kerk te Delft bevond zich een beeld van Maria van Jesse. Rondom dit beeld was een Maria-verering ontstaan, de Delftse Ommegang. Toen de binnenstadsparochies van Sint Jozef en Sint Hippolytus in 1971 fuseerden, koos men voor Maria van Jesse als naam van de nieuwe parochie. De pastorie van de Maria van Jessekerk aan de Burgwal werd in 1984 verbouwd tot een aantal wooneenheden, die een adres nodig hadden. Daarvoor is toen de naam Jesseplaats gekozen.

© Website en Foto: René & Peter van der Krogt Foto gemaakt op: 27 mei 2015