De Straten van Delft        

Jacob Gerritstraat

Jacob Gerritstraat

Binnenstad

14de eeuw

Aan de Oude Langendijk op de hoek met deze straat woonde in 1363 Jacob Gherrytsz. In 'Delft in de Middeleeuwen' schreef Visser dat deze Jacob Gerritsz., die in 1357 en 1358 als schepen vermeld wordt, ook schout van Delft geweest is. Na overgave van de stad aan hertog Aalbrecht van Beieren in 1359 werd hij voor eeuwig uit de stad verbannen. Gezien zijn vermelding in 1363 was deze verbanning niet zo eeuwig, of er is sprake van verschillende personen met dezelfde naam.

© Website en Foto: René & Peter van der Krogt Foto gemaakt op: 4 juni 2015