De Straten van Delft        

J.C. van Markenplein

J.C. van Markenplein

Agnetaparkbuurt

1929

Jacobus Cornelis van Marken (Dordrecht 1845-Hof van Delft 1906) stichtte vier ondernemingen, die hij zelf als De Delftse Nijverheid omschreef: Koninklijke Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek, de Delftsche Oliefabriek (Calvé), de Lijm- en Gelatinefabriek en de Drukkerij Van Marken. Hij was een van de eerste industriëlen in Nederland, die blijk gaf van vooruitstrevende ideeën over de arbeidsomstandigheden. Voor de verbetering van de woongelegenheid van zijn arbeiders stichtte hij in 1882 het Agnetapark. Het J.C. van Markenplein was de toegang van de stad naar het Agnetapark.

© Website en Foto: René & Peter van der Krogt Foto gemaakt op: 1 juni 2015