De Straten van Delft        

Isaäc da Costalaan

Isaäc da Costalaan

Multatulibuurt

1964

Isaäc da Costa (Amsterdam 1798-1860) was een letterkundige. Hij was van Joodse afkomst en werd in 1822 Christen. Vervolgens speelde hij een belangrijke rol in het Réveil, een vernieuwingsbeweging in het protestantisme in het begin van de 19de eeuw.

© Website en Foto: René & Peter van der Krogt Foto gemaakt op: 27 april 2015