De Straten van Delft        

Huyterstraat

Huyterstraat

Binnenstad

15de eeuw

Het geslacht Heuter of De Heuyter speelde tot in de 17de eeuw een belangrijke rol in het Delftse bestuur. Een van de bekendste leden is Jan Jansz. de Heuyter (ca. 1472-1541), baljuw en dijkgraaf van Delfland en schout van Delft. Hij is de eerste bekende bewoner van het huidige Gemeenlandshuis van Delfland aan de Oude Delft. De straat is niet naar hem genoemd, maar vermoedelijk naar Baertge Tielmansdr., echtgenote of weduwe van Claes Willemsz. Heuyter, die rond 1350 geleefd moet hebben. Zij woonde op de hoek van deze straat.

© Website en Foto: René & Peter van der Krogt Foto gemaakt op: 5 juni 2015