De Straten van Delft        

Huismansingel

Huismansingel

Technopolis

2014

Leendert Huisman (1918-1996), pionier op het gebied van kunstmatige infiltratie van oppervlaktewater. Hij ontwikkelde deze kennis bij de Amsterdamse waterleidingduinen. Hij was hoogleraar in de Civiele Gezondsheidtechniek aan de TU Delft van 1964-1984, rector-magnificus van de TU van 1978-1981, en decaan van de faculteit Civiele Techniek van 1974-1976.

© Website en Foto: René & Peter van der Krogt Foto gemaakt op: 6 juni 2015