De Straten van Delft        

Houttuinen

Houttuinen

Stationsbuurt

17de eeuw

Sedert het begin van de 17de eeuw vond de Delftse houtmarkt plaats op een terrein buiten de stad tegenover de Westvest (tussen de Constructiebrug en het Stationsplein). De gebruikelijke naam voor een houtmarkt was houttuinen. De naam Houttuinen was oorspronkelijk de naam van de hele kade van de Buitenwatersloot tot aan de Hooikade. Het deel ten zuiden van het Stationsplein behoorde later tot de Constructiewerkplaatsen. Voor de nieuwbouw van het station zijn alle huizen afgebroken, de naam bleef behouden en geldt ook weer voor het nog aan te leggen zuidelijke deel.

© Website en Foto: René & Peter van der Krogt Foto gemaakt op: 24 juni 2015