De Straten van Delft        

Hooikade

Hooikade

Delftzicht

19de eeuw

Het stadsbestuur van Delft schreef in 1701 voor dat 'alle het hooy van buiten hier komende met schepen ofte schuiten om vercoft (= verkocht) te werden, sal moeten gelecht en gelost worden buiten de Ketelpoort deser stad, aen de westzijde van Stads Colcq'. Pas vanaf de 19de eeuw is de naam Hooikade als straatnaam in gebruik; daarvoor rekende men de kade als een deel van het Zuideinde.

© Website en Foto: René & Peter van der Krogt Foto gemaakt op: 12 juni 2015