De Straten van Delft        

Hippolytusbuurt

Hippolytusbuurt

Binnenstad

16de eeuw

Sint Hippolytus was bisschop te Rome, die omstreeks 235 als martelaar stierf. Hij werd volgens de overlevering in 1396 de tweede naamheilige van de kerk aan de Oude Delft, die eerst aan Sint Bartholomeus was gewijd. In dat jaar op Sint-Hippolytusdag (13 augustus) behaalden de Delftenaren een overwinning op de Friezen, waardoor zij weer in de gunst van Hertog Albrecht van Beieren kwamen en hun verloren rechten terugkregen. Als dank daarvoor zou men Sint Hippolytus als patroonheilige van de Oude Kerk aangenomen hebben. In de 16de eeuw kwam de naam in gebruik voor de gracht achter die kerk.

© Website en Foto: René & Peter van der Krogt Foto gemaakt op: 27 mei 2015