De Straten van Delft      

Henriëtta van Meertenstraat

Photographer icons created by dDara - Flaticon

Henriëtta van Meertenstraat

Bethelpark

2019

Henriëtta van Meerten-van der Leeuw (1851-1910), echtgenote van Volkert van Meerten (jongere broer van Lambert), medestichteres Bethelziekenhuis. "Een heerenhuis aan het Oude Delft te Delft is ingericht tot ziekenhuis - genaamd 'Bethel' - voor minvermogenden, maar tevens ook voor betalenden. Er zijn een operatie-, een bad- en vier ziekenkamers, benevens een evangelisatielokaal. Het ziekenhuis is gesticht door mevrouw van Meerten, geb. van der Leeuw. Directrice is mejuffrouw C. Boissevain, die vier diaconessen tot hare hulp heeft, en geneesheer dr. J. Thomee" (Haagsche Courant, 25 oktober 1893). Zij is een dochter van de Delftse schrijver Aart van der Leeuw.

© Website en Foto's: René & Peter van der Krogt