De Straten van Delft        

Halsteeg

Halsteeg

Binnenstad

1800

De Halsteeg is de steeg achter de vlees- en vishal. Floris V gaf Delft in 1295 het recht een Vlees- en Broodhuis te bouwen. Later werd dit gebouw als vleeshal gebruikt, in de 16de eeuw tevens als lakenhal. In 1650 bouwde men een nieuwe hal op dezelfde plaats. Tot 1872 bleef deze als vleeshal in gebruik. Daarna gebruikte men hem enige tijd als korenbeurs, waaraan de huidige gebruikers de naam Koornbeurs (spelling naar analogie met de Koornmarkt) ontlenen.

© Website en Foto: René & Peter van der Krogt Foto gemaakt op: 27 mei 2015