De Straten van Delft        

Graspieperstraat

Graspieperstraat

Vogelbuurt

1986

De graspieper is een vogel, die behoort tot de kwikstaartachtigen. De vogel nestelt bij voorkeur in gras.

© Website en Foto: René & Peter van der Krogt Foto gemaakt op: 15 mei 2015