De Straten van Delft        

Van der Goesstraat

Van der Goesstraat

Kuyperwijk

1955

Van der Goes is een Delftse regentenfamilie. Van de 16de tot en met de 18de eeuw bekleedden tien leden van deze familie het ambt van schout of burgemeester in Delft. De belangrijksten hiervan zijn mr. Christiaen Adriaensz. van der Goes, heer van Naters (bewindhebber van de V.O.C., burgemeester van 1663-1665) en mr. Adriaan Andriesz. van der Goes, heer van Naters, Pancrasgors en Natendale (enkele malen burgemeester in de periode 1702-1717).

© Website en Foto: René & Peter van der Krogt Foto gemaakt op: 10 mei 2015