De Straten van Delft        

Gildestraat

Gildestraat

Voorhof-NO

1994

Een gilde is een vereniging van beoefenaren van eenzelfde beroep. Het bekendst zijn de stedelijke ambachtsgilden waarin burgers van een bepaalde stad, die hetzelfde beroep uitoefenden, verenigd waren. Deze gilden bepaalden op welke wijze en door wie het beroep beoefend werd, met uitsluiting van niet-leden.

© Website en Foto: René & Peter van der Krogt Foto gemaakt op: 12 juni 2015