De Straten van Delft        

Geerweg

Geerweg

Binnenstad

14de eeuw

Het woord geer heeft twee betekenissen. Een ervan is drassig land, deze betekenis komt in aanmerking voor de verklaring van Geerweg. Het land ten noorden van de Geerweg was vroeger inderdaad zompig. In de 14de eeuw is het ontgonnen en stond toen bekend als Nieuwland. Ongebruikelijk is dat beide zijden van de gracht verschillende namen hebben, de zuidzijde heet Kantoorgracht.

© Website en Foto: René & Peter van der Krogt Foto gemaakt op: 12 april 2015