De Straten van Delft        

Frederik Matthesstraat

Frederik Matthesstraat

Agnetaparkbuurt

1885

Jan Willem Frederik Matthes (Amsterdam 1814-Den Haag 1881) was lid van de firma J.W.F. Matthes & Co., assuradeurs te Amsterdam. Zijn dochter Agneta huwde in 1869 met J.C. van Marken (zie J.C. van Markenplein). Hij was een van degenen die in 1869 zijn aanstaande schoonzoon hielp met het bijeenbrengen van het benodigde stichtingskapitaal van 150.000 gulden voor de oprichting van de Gistfabriek.

© Website en Foto: René & Peter van der Krogt Foto gemaakt op: 15 juni 2015