De Straten van Delft        

Fortuinstraat

Fortuinstraat

Binnenstad

1879

In het midden van de 17de eeuw zijn een aantal straten en een gracht aangelegd op de plaats waar eerst de lakenramen stonden. De meeste namen daarvan herinnerden aan de lakennijverheid. Een van de nieuwe straten was de Fortuynstraet, waarvan het verband met de lakennijverheid niet duidelijk is. De straat zou genoemd kunnen zijn naar een huis Het Vergulde Fortuyn aan de Lakengracht (nu de Raam). In 1814 werden de straten afgebroken en maakten zij plaats voor het Exercitieplein. De zuidzijde daarvan werd in 1879 weer bebouwd en kreeg toen de oude naam Fortuinstraat terug.

© Website en Foto: René & Peter van der Krogt Foto gemaakt op: 27 mei 2015