De Straten van Delft        

Van Foreestweg

Van Foreestweg

Kuyperwijk

1955

Omdat alle straten in deze wijk genoemd zijn naar die personen of families, die in de 15e tot en met de 18e eeuw het burgemeestersambt te Delft hebben bekleed en wier namen in de historie dezer stad dan wel anderszins een zekere bekendheid genieten, zou de Van Foreestweg gemoemd zijn naar Harper van Foreest (overl. 1501), die in 1490 als burgemeester van Delft genoemd wordt. Volgens C.D. Goudappel in een artikel in de 'Delftsche Courant' is de straat echter genoemd naar de medicus Pieter van Foreest (Petrus Forestus, 1521-1597), die geen functie in het Delftse stadsbestuur vervulde.

© Website en Foto: René & Peter van der Krogt Foto gemaakt op: 22 mei 2015