De Straten van Delft        

Ezelsveldlaan

Ezelsveldlaan

Binnenstad

19de eeuw

Het Ezelsveld was de naam van een veld direct buiten de Oostpoort. Wellicht liet men op dit veld ezels grazen. Volgens Kramers straatnamenboekje uit 1917 kwam deze naam reeds in de 16de eeuw voor. Op 29 mei 1929 werd de straatnaam Ezelsveld opgeheven en werden de huizen gevoegd bij de Ezelsveldlaan en de Oostpoort.

© Website en Foto: René & Peter van der Krogt Foto gemaakt op: 5 juni 2015