De Straten van Delft        

Ecodusweg

Ecodusweg

Ecodus

1992

Ecodus is een acroniem van 'Eco'logisch bouwplan aan de Van der 'Dus'senweg. De buurt Ecodus onderscheidt zich van andere nieuwbouwprojecten doordat bij elke ontwerpbeslissing rekening is gehouden met de milieuaspecten. Op verzoek van de ambtelijke werkgroep en het bouwteam Ecodus kregen de straten in dit wijk namen, die gebaseerd waren op ecologische motieven.

© Website en Foto: René & Peter van der Krogt Foto gemaakt op: 10 mei 2015