De Straten van Delft        

Dijkshoornseweg

Dijkshoornseweg

Den Hoorn

onbekend

De Dijkshoornseweg is in de twaalfde eeuw aangelegd als waterkering bij de ontginning van het gebied. De weg kreeg zijn naam door de bocht in de dijk ter hoogte van de Woudselaan: een hoorn is een punt, een hoek of kromming. De dijkshoorn is dus de kromming in de dijk. De naam Den Hoorn is de verkorte vorm van Dijkshoorn. In 2004 kwam het middengedeelte van de weg, met huisnummers 134-156 en 141-213, in de gemeente Delft.

© Website en Foto: René & Peter van der Krogt Foto gemaakt op: 22 april 2015