De Straten van Delft        

Drie Akersstraat

Drie Akersstraat

Binnenstad

1989

Deze straat ontstond na de afbraak van de Sint-Hippolytuskerk in 1974. Vóór de bouw van die kerk (1884) was er hier een steeg, die sedert de 17de eeuw bekend stond als Drie Akerssteeg. Deze naam is afkomstig van de naastgelegen brouwerij De Drie Akers. Het woord aker kan emmer of eikel betekenen. Welke van deze betekenissen hier het geval is, moet te zien zijn geweest op de gevelsteen van deze brouwerij. Deze is echter niet bewaard, zodat we daarover in het duister tasten.

© Website en Foto: René & Peter van der Krogt Foto gemaakt op: 27 mei 2015