De Straten van Delft        

Coomansstraat

Coomansstraat

Binnenstad

1974

Dit straatje was van oudsher bekend als de Blauw Coomanspoort. Cooman is een verkorte vorm voor koopman. Het hoekhuis met het Oosteinde werd in 1597 vermeld als 't Blaeuwe huys, mogelijk was een van de bewoners van dat huis koopman en kreeg hij naar zijn huis de bijnaam blauwe koopman. Omstreeks 1675 heette het steegje in ieder geval al Blaeuwe Coomans Poort. Bij de vaststelling van de huidige naam heeft men het woord blauw laten vervallen. Uit historisch oogpunt was dit een betreurenswaardig besluit.

© Website en Foto: René & Peter van der Krogt Foto gemaakt op: 11 mei 2015