De Straten van Delft        

Congregatiehof

Congregatiehof

Binnenstad

1981

De Congregatie van R.K. Jongelingen onder de titel van O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen en van de H. Aloysius, zoals tot 1968 de volledige naam was, werd opgericht in 1857. In 1887 betrok de Congregatie een nieuw gebouw aan de Brabantse Turfmarkt. In 1972 verhuisde de Congregatie naar een nieuw gebouw aan de overzijde op de hoek met de Gasthuissteeg. Het oude Congregatiegebouw werd in 1981 afgebroken om plaats te maken voor woningbouw. De ter plaatse aangelegde straat kreeg toen de naam Congregatiehof.

© Website en Foto: René & Peter van der Krogt Foto gemaakt op: 5 juni 2015