De Straten van Delft        

Coenderstraat

Coenderstraat

Westerkwartier

15de eeuw

Aan de oostkant van deze straat woonde in 1474 Pieternelle, de weduwe van Coenraet. In hetzelfde jaar bleek de straat Coenraetstege genoemd te worden. In 1568 wordt de straat al vermeld als Coendersteeghe. Coenderstraat is dus een verbasterde vorm voor Coenraetsteeg en is genoemd naar iemand die er in de 15de eeuw op de hoek woonde.

© Website en Foto: René & Peter van der Krogt Foto gemaakt op: 30 mei 2015