De Straten van Delft        

Clara van Sparwoudestraat

Clara van Sparwoudestraat

Biesland

1970

Clara Jansdr. van Sparwoude (Delft ca. 1530-1615), echtgenote van mr. Arent Vranckensz. van der Meer (secretaris van Delft), vermaakte een deel van haar goederen aan de afstammelingen van haar vader en voorvaderen van vaderszijde. Met de uitvoering van dit zgn. Clara van Sparwoude-fonds werden de weesmeesters van Delft belast. In 1922 is het fonds bij wet opgeheven en is het kapitaal verdeeld onder 4000 behoeftige familieleden.

© Website en Foto: René & Peter van der Krogt Foto gemaakt op: 17 mei 2015