De Straten van Delft        

Buitenhofdreef

Buitenhofdreef

Buitenhof

1967

Hoofdontsluitingsweg van de wijk Buitenhof. Deze wijknaam is bedacht door de stedenbouwkundigen ir. S.J. van Embden en ir. J. Froger het wordt verklaard uit het feit dat de wijk verder buiten de stad gelegen was dan de Voorhof. Op 30 maart 1962 is het uitbreidingsplan vastgesteld.

© Website en Foto: René & Peter van der Krogt Foto gemaakt op: 17 juni 2015