De Straten van Delft        

De Booijstraat

De Booijstraat

Delftech

2016

Jan de Booij (Poerworedjo, Java 1886-Den Haag 1955), directeur Openbare Werken en gemeentearchitect van Delft, maakte in de jaren 1920 diverse uitbreidingsplannen voor de gemeente Delft (o.a. het nog lang gebruikte plan uit 1931) en was degene die het project Reineveldbrug/tram tot een goed eind wist te brengen. Omdat de plannen van De Booij na WO II niet meer helemaal voldeden, werden Froger en Van Embden ingeschakeld. In augustus 2017 was een klein stuk van de straat vrijwel gereed.

© Website en Foto: René & Peter van der Krogt Foto gemaakt op: 5 augustus 2017