De Straten van Delft        

Bolwerk

Bolwerk

Olofsbuurt

1967/2015

Een bolwerk of bastion is een driehoekig uitspringend gedeelte aan de vestingwerken. De onderdoorgang onder de spoortunnel op de plaats waar vroeger het bolwerk voor de Waterslootse poort gelegen was kreeg in 1967 de naam Bolwerk. Na de aanleg van de spoortunnel wordt er op deze plaats een driehoekig eilandje aangelegd, dat in 2015 Bolwerk genoemd is. In augustus 2017 naderden de werkzaamheden de voltooiing, zoals op de foto te zien is.

© Website en Foto: René & Peter van der Krogt Foto gemaakt op: 6 augustus 2017