De Straten van Delft        

Binnenwatersloot

Binnenwatersloot

Binnenstad

14de eeuw

De Binnenwatersloot is het vanaf 1355 binnen de stad gelegen deel van de Watersloot. Waar de Watersloot de stadsgrens kruiste bouwde men de Waterslootse poort. Ter onderscheiding van het buiten de stad gelegen deel sprak men al snel van Watersloot binnen het poorthuis of Watersloot binnen (1446). Omgedraaid kwam de naam al in 1530 voor: Binnen de Watersloot. De naam Watersloot zelf heeft dezelfde betekenis als watering.

© Website en Foto: René & Peter van der Krogt Foto gemaakt op: 24 juni 2015