De Straten van Delft        

Beestenmarkt

Beestenmarkt

Binnenstad

1600

Op de plaats van dit plein stond tot eind 16de eeuw het minderbroederklooster (zie Broerhuisstraat). Het grootste deel van de gebouwen werd in 1595 afgebroken en op de vrijgekomen ruimte hield men sedert die tijd elke donderdag een beestenmarkt (ook magere beestenmarkt genoemd, zie Paardenmarkt). Op de Kaert Figuratief uit circa 1675-78 staat het plein vermeld als 'Weecklycse Beestemarct Van Outs 't Broerhuys'.

© Website en Foto: René & Peter van der Krogt Foto gemaakt op: 11 mei 2015